JASMINKA DOMAŠ NALBANTIĆ: BIBLIJSKE PRIČE - PRINOS RAZUMIJEVANJU BIBLIJSKIH ZNAČENJA

šo potrebi ovakve knjige ne treba raspravljati: ona se može smatrati kulturnim aksiomom. Riječ je o starozavjetnim motivima koji su čvrsto ugrađeni u cijelu europsku duhovnu predaju, a napose u književnu tradiciju i u povijest likovnih umjetnosti”. (Viktor Žmegač).

Biblijske priče plod su potrage za židovskim izvorima biblijskih događaja i likova. Naime, po autoričinim riječima, ono što je nju potaklo na ovo šwzbudljivo putovanje kroz vrijeme i prostor” je činjenica da se tijekom stoljeća, kroz različite prijevode i interpretacije, gubilo prvotno značenje, te stoga ona vidi šuljuč” za poznavanje i razumijevanje pisanih zakona u usmenoj predaji. Poštujući bit i osnovu pojedinih događaja opisanih u Tori s namjerom da se ni u kom slučaju ne povrijedi Halaha - skup vjerskih propisa i pravila koja čine židovski vjerski zakonik, autorica se nastojala što više približiti komentarima, tekstovima i tumačenjima židovskih učitelja koji se i danas služe didaktičnom pričom vrlo slikovite naracije.

Nakladnik: Zagreb: Židovska općina Zagreb: KD Miroslav Šalom Freiberger, 2000.