Ovdje možete preuzeti nove verzije programa

OSKAR 2023 - Zakrpa 4 (Novi IP1 obrazac)
OSKAR 2023 - Zakrpa 4 (Novi IP1 obrazac) - SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!
OSKAR 2023 - Otvaranje nove poslovne godine 2023
OSKAR 2023 - Otvaranje nove poslovne godine 2023 - SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!
OSKAR 2022 - Zakrpa 5 (Dvostruko iskazivanje cijena)
OSKAR 2022 - Zakrpa 5 (Dvostruko iskazivanje cijena) - SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!
OSKAR 2021 - Zakrpa 11 (eRačun-i - poslovne jedinice, dodatni opis na IOS-ima, pregled i ažurirnje TO obrasca, novi SEPA šifrarnik )
OSKAR 2021 - Zakrpa 11 (eRačun-i - poslovne jedinice, dodatni opis na IOS-ima, pregled i ažurirnje TO obrasca, novi SEPA šifrarnik) - SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!)
Novi FINA Root certifikati (od 10.06.2016)
Upute za instalaciju novog FINA Root certifikata (od 10.06.2016)
Upute za korištenje OPZ-STAT-1 obrasca
Upute za obračun Pdv-a prema naplaćenim naknadama
Kako koristiti JOPPD obrazac - film
Runtime RT
Runtime RT Access 2002
RD
Upute za program "KASA"
Upute za program "OSKAR"
Update starih verzija za Win 8 2009-2013
Update starih verzija za Win 8 2002-2008
Update starih verzija za Win 8 2009-2013 za Office 2002/03
PDF Creator
7 Zip 64B OS
Active Client
Korisničke upute - prijava poslovnog prostora
TVP (U slučaju korištenja programa u poslovne svrhe, potrebno je imati licencu!)
Zoky zakrpa
Kasa CijX2
Kasa XP CijX2
Servis CijX2
Otvaranje nove poslovne godine 2023 - Kasa
Otvaranje nove poslovne godine 2023 - Kasa - SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!