Kratki pregled programa "Plaće"

about img IZVJEŠĆA PROGRAMA PLAĆE
Program “OSKAR” sadrži u sebi i cjelokupan program za obradu plaće. Unutar izbornika nalaze se programi za unos radnika, unos doprinosa, općina, radnih mjesta, obustava, vrsti poslova, banki, unos zarada, obračun plaće, knjiženje plaća, unos poreznih grupa, oslobođenja, kategorije osiguranja, dopunska osiguranja, kadrovska evidencija i izbornik za izvješća (ispis rekapitulacija, obračunskih listića, virmana i sl.). Da bi pravilno napravili obračun plaća treba slijediti neke osnovne unose podataka. Kao prvo potrebno je unijeti kategorije osiguranja.

UNOS KATEGORIJA OSIGURANJA
Za unos kategorija osiguranja potebno je unesti šifru kategorije osiguranja i naziv kategorije osiguranja. U našem slučaju je to “MIO PRVI STUP” i “MIO DRUGI STUP”. Nakon unosa kategorija osiguranja potrebno je unesti doprinose za te kategorije osiguranja, za jedan i za drugi stup mirovinskog osiguranja.

UNOS DOPRINOSA
Kao što je navedeno u tekstu iznad za svaki stup potrebno je unijeti doprinose koji tom stupu pripadaju. Za unos doprinosa moraju se unijeti slijedeći podatci: kategorija osiguranja, šifra doprinosa, naziv doprinosa, žiro račun, stopa, model poziv na broj, vezu (na ovo polje treba obratiti posebnu pažnju da se svaki doprinos poveže na odgovarajući virman. Nakon unosa svih matičnih podataka vezanih za plaće, prelazi se na obračun plaća koji počinje tako da se unose parametri mjeseca za koji se vrši obračun plaće.

UNOS ZARADA
Unese se šifra poduzeća, šifra radnika i parametri mjeseca. Ako se u polje “Iznos” upiše iznos, program taj iznos tretira kao plaću, inače obračunava plaću prema mjestu na koje je prijavljen radnik.

OBRAČUN
Unesu se traženi podaci i pritisne tipka “Obračun”.

PLAĆE – IZVJEŠĆA
Izvješća mogu biti ili mjesečna ili to mogu biti obrasci. Kod svih se ispune tražena polja i onda se direktno ispisuju pritiskom na sličicu pisača na gornjem ekranu. Svaki obrazac može se i ručno izmijeniti, ako za to postoji potreba.

Dostupno po cijeni 27,00 EUR (~203,43 HRK)

NARUČI
+ Više možete saznati ovdje.

Molimo ispunite podatke, sva polja osim OIB-a su obvezna.