AMBULANTA MALIH ŽIVOTINJA


about img Kartoteku pacijenata malih životinja povezana je s knjigovodstvenim programom.
Modul sadrži bazu podataka o vlasnicima životinja, podatke o životinji, tijeku bolesti i liječenju, primijenjenu terapiju i dijagnozu. Omogućeno je jednostavno pretraživanje podataka i po vlasniku i po životinji.

Izvještaji:

 • Ambulantni dnevnik
 • Evidencija operacija
 • Evidecija pregleda
 • Kartica liječenja s terapijama za svaku životinju (zdravstveni karton životinje)
 • Evidencija dugovanja
 • Praćenje prometa veterinara
 • Fiskalizacija maloprodajnih računa
 • Praćenje referentih vrijednosti za preglede po vrsti životinje
 • Evidencija knjige antibiotika
 • Evidencija knjige narkotika
 • Evidencija knjige cijepljenja

Ispis blagajničkih izvještaja
 • Realizacija blagajne,
 • Rekapitulacija popusta,
 • Ispis dnevne prodaje,
 • Knjiga prometa,
 • Promet i zaključno stanje,
 • Rekapitulacija R1 računa,
 • Rekapitulacija storniranih stavki ...
 • Materijalno praćenje apoteke s pripadajućim izvještajimaRAD VETERINARA NA TERENU


about img Maloprodajni modul prati veterinarsko poslovanje kroz dokument priznanice. Omogućuje jednostavnu izradu maloprodajnih računa (fisklizacija), upis u ambulantni dnevnik i knjiženje istog. Kroz materijalno knjiženje omogućiti praćenje zaliha artikala. Evidencije:

 • Knjiga otrova
 • Knjiga antibiotika
 • Očevidnik o otrovima
 • Knjiga recepata
 • Ambulantni dnevnik
 • Knjiga recepata
 • Knjiga premiksa
 • Fiskalizacija maloprodajnih račun

Blagajnički izvještaji
 • Realizacija blagajne,
 • Rekapitulacija popusta,
 • Ispis dnevne prodaje,
 • Knjiga prometa,
 • Promet i zaključno stanje,
 • Rekapitulacija R1 računa,
 • Rekapitulacija storniranih stavki ...
 • Ispis materijalnih izvještaja (svaki veterinar ima svoje skladište lijekova)
 • Dnevnik rada,
 • Kartica artikala,
 • Lager lista,
 • Cjenik,
 • Ispis stavaka po dokumentima,
 • Ispis po temeljnicama,
 • Ispis po skladištima ...


Omogućen je prijenos i donos stavaka u knjigovodstveni modul u slučaju da se radi na više lokacija.
Prilikom izrade veterinarskih priznanica (vrijedi i za modul Ambulanta i modul Poslovanja veterinara), operater bira način plaćanja (gotovinsko ili virmansko), radi daljnje knjigovodstvene obrade dokumenta.

Ukoliko se odabere gotovinsko plaćanje, dokument će se knjižiti u ambulantni dnevnik i iz njega se izrađuje maloprodajni račun (fiskalizacija i ispis). Daljnja obrada dokumenata se odrađuje zajedno s ostalim maloprodajnim računima, razduženje sa kartice artikala, knjiženje u glavnu knjigu i porezne knjige. Ukoliko se odabere virmansko plaćanje, dokument se knjiži u ambulantni dnevnik. Nakon toga se periodički po želji operatera, navedeni dokumenti pretvaraju u transakcijske račune, koji se prilikom izrade automatski knjiže u glavnu knjigu i porezne knjige, te razdužuju sa kartice artikala.

Veterinari na terenu moraju moći ispisati neke dokumente pa treba razmišljati da se na utičnicu za upaljač u automobilu spoji pretvarač sa 12 na 220 volti i stavi neki mali pisač.

Računala za terenski rad trebala bi biti notebook računala s minimum I5 procesorima sa 16 GB RAM-a i najmanje 256 Gb SSD, operativni sustav Windows 10 ili noviji.

Dostupno po cijeni 40,00 EUR (~301,38 HRK)